Stolt Ressurs hjelper deg til en bedre arbeidsdag.

Kontakt oss

Arbeidsgivere

ARBEIDSGIVERE

Stolt Ressurs kan bistå og hjelp i oppfølging av sykemeldings perioder

Stolt Ressurs kan bistå individuell tilrettelegging av dine ansatte

Stolt Ressurs kan delta på dialogmøter hos NAV eller lege

Stolt Ressurs kan bistå og hjelpe ved utarbeidelse av skjema og søknader til NAV

Har du som leder eller dine ansatte behov for motivasjon samtale ?

Kontakt oss:

This website is made with Dynify.com.
Check it out!